Tour Policie ČR a bubeníka Tokhiho byla zahájena, jak se patří!
Každý rok 25. května si připomínáme  Mezinárodní den pohřešovaných dětí, označovaný jako pomněnkový den. Policie ČR  ho v letošním roce zahájila edukativní tour společně s bubeníkem Tokhim, který s dětmi na základních školách pravidelně pracuje v rámci svého projektu Bubny do škol. Projekt podpořilo i několik dalších známých osobností z řad policie i společenského života.

Pomněnkovým dnem si bohužel připomínáme v celosvětovém měřítku osudy ztracených a pohřešovaných dětí, ale i jejich blízkých. Zahájení projektu podpořil oblíbený herec, bavič a režisér Jakub Kohák, jehož přítomnost vyústila v neplánovanou autogramiádu a velké focení.  „Na svoje děti dávám pozor, nespouštím je z očí a hlídám je každou vteřinu. Ale občas se stane, že se na chvíli otočím, třeba jen někoho pozdravit a najednou tam děti nejsou a těch pět nebo šest vteřin, než děti najdu očima, jsou maximálně stresující. Naštěstí mám jen takovou zkušenost a doufám, že mě nikdy nepotká to, že by se mi děti ztratily na nějaký delší čas a já nevěděl, kde jsou. Hluboce soucítím s každým, kdo prožívá chvíle beznaděje, když se mu děti ztratí a on neví, kde a s kým jsou,“ pronesl procítěně oblíbený herec, režisér a bavič Jakub Kohák.

Děti zaujal  samozřejmě i Tokhi, který považuje prevencí proti šikaně za novou nutnou formu vzdělávání. „Vyučujeme prostřednictvím rytmů a nástrojů komunikaci a jde o to, aby se děti vnímaly, poslouchaly a respektovaly navzájem. Není to vyučování techniky bubnování. Bubny a trubky jsou prostředkem k tomu, aby si děti užily kolektivní činnost a všechny pochopily, že jsou stejně důležité,“ vysvětluje Tokhi, který na nabídku Policie ČR, spojit síly a vyrazit na tour po základních školách, kývl bez váhání. „Myslím si, že to spojení je ideální. Děti mají právo vést šťastný život, a ne mít někde vzadu myšlenku, že utečou z domova. Navíc je dobré, aby všechny děti věděly, že utéct od čehokoliv není dobrý klíč při řešení problémů.“

Na akci nechyběla ani cvičitelka Hanka Kynychová, která s Policií ČR spolupracuje na preventivních kampaních proti domácímu násilí a násilí uplatňovaném na ženách. Naštěstí nikdy nezažila žádnou vážnější zkušenost s pohřešováním dětí, i když jak sama říká, toto téma se jí týká. Je totiž trojnásobnou maminkou a ještě pomáhá dětem v dětských domovech, zapojit se do normálního života. „Stalo se mi, že jsem v hypermarketu ztratila jednu ze svých dcer. Zaběhla za regál z jiné strany a nemohla jsem jí chvíli najít. Asi to bylo pár vteřin, než jsem jí našla, ale mě to přišlo jako věčnost. Krve by se ve mně nedořezal a už bych to nechtěla nikdy zažit,“ zavzpomínala na pernou chvilku oblíbená Hanka Kynychová.

Tour má dětem připomenout, že se dá s jejich strachem a s jejich emocemi pracovat, aby vždy hledaly řešení svých problémů u osob, které jsou jim blízké a neřešily je útěkem, když nejsou rodiče, kamarádi či někdo důvěryhodný v dosahu. „Jsou zde prostředky pomáhajících organizací např. Linky bezpečí. Ve chvíli, kdy dojde ke ztrátě dítěte, je to náročná situace pro všechny. Zaprvé pro dítě samotné, které neví, co ho venku čeká, vzniká spousta nebezpečí, a pokud je na útěku delší dobu, je pro něj život velmi náročný. Za druhé pro rodiče, u kterých vzniká velký strach, obava o život a beznaděj, jestli se dítě najde. A za třetí i pro pomáhající složky Policie ČR, které po dítěti pátrají,“ vysvětluje republiková koordinátorka prevence Policie ČR pplk. Zuzana Pidrmanová a dodává: „Bubny do škol jsme zvolili proto, abychom apelovali na interakci, a na to aby se děti nebály samy vyjádřit a prosadit. Tato forma nám přišla z hlediska prevence vhodná. Program je sestaven tak, aby se děti naučily pracovat samy se sebou, vytvořily si se spolužáky vazby a vnikala mezi nimi spolupráce. Díky tomu si pak uvědomí, že nikdy nejsou na řešení problémů samy.“

Foto:  Jirka Jevický

Fotogalerie