A-B testing
Možná A-B testing znáte jako bucket testing nebo split-run testing, ale všechno to jsou obdobné marketingové metody, kterými porovnáme dvě marketingové nástroje.

Co můžeme porovnávat? Například webové stránky, direct mail, reklamní SMS, různé aplikace či celou řadu dalších možností.

Příklad:

Původní variantu označíme „A“ a ukážeme ji první polovině skupiny (definovaná cílová skupina – respondenti). Novou variantu označíme „B“ a ukážeme druhé polovině skupiny. Statisticky se pak vyhodnotí, který z nástrojů lépe funguje pro daný cíl. Varianta „A“ stále zůstává a „B“ můžeme postupně měnit, čímž můžeme dojít ke zvýšení efektivity finální marketingové strategie.