Rating
Rating je veličinou, která vyjadřuje sledovanost pořadů, čtenosti tištěného média či poslechovosti rozhlasového vysílání. Je to veličina, která vyjadřuje, kolik lidí bylo zasaženo konkrétním médiem.

Udává se v procentech (kolik procent osob z dané cílové skupině) bylo zasaženo. Někdy je tato veličina vyjadřována v tisících. V reklamě či inzertním sdělení rating udává procento populace, které bylo tímto reklamním sdělením zasaženo. Měření GRP se využívá především u médií s vysokým potenciálem zobrazení. Využívá se také pro srovnávání reklamního potenciálu různých médií a v neposlední řadě slouží k sestavení adekvátních ceníků za reklamu.

Široká (univerzální) cílová skupina bývá obvykle označována jako „všichni 15+“, to znamená, že se měří zásah u všech osob starších patnácti let, které jsou považovány za koupěschopnév České republice.

Příklad: Reklamní kampaň na nejmenované televizi se skládala ze třech spotů a dosáhla sledovaností: 32%, 30%, 23%. Reklamní zásah v cílové skupině „všichni 15+“ tak má hodnotu 83 GRP. Televize nastavila cenu za 1 GRP ve výši 5 000 Kč. Reklamní kampaň se zásahem 83 GRP by tedy zadavatele reklamy stála 415 000 Kč (cena ceníková).

-lz-