I chlapy jako hory může zlobit dráždivý tračník
Tréma, strach, velké těšení i nedočkavost může tračník pěkně a nepříjemně a nevhodně podráždit. Opakované nutkavé stolice provází pobolívání břicha, nadýmání a pocit plnosti.

Příčin může být několik, ale vždy ve výsledku jde o zvýšeně až přemrštěně reagující tlusté střevo na některé typy podnětů. Novou hypotézou je, že za vším stojí vyšší počet nervových vláken v tlustém střevě. Žádná z příčin se nedá nikdy potvrdit ani vyloučit, všechny jsou jen pravděpodobné.

Dráždivý tračník, funkční onemocnění tlustého střeva, více trápí labilnější jedince a neurotiky. Může ho vyvolávat také proběhlá infekce tlustého střeva, která ničí ochrannou střevní mikroflóru. Není radno ho podceňovat, může být totiž projevem závažnějších onemocnění, to nejzávažnější je rakovina tlustého střeva, ale může to být také Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, jindy to jsou gynekologické nemoci nebo nemoci močových cest.

Nejde ani tak o fyzickou újmu, ale spíše o psychické strádání. Jedinec se postupem času uchyluje k rituálnímu chování, které mu velice komplikuje život. Začíná ro většinou opakovanými pozdními příchody do práce nebo na schůzky. Neúčastní se řady aktivit, pokud nezná prostředí a neví, jaké tam mají toalety. Často odmítá jíst i pít, aby náhodou nemusel na toaletu. Může to jít dokonce tak daleko, že se neúčastní společenského života, což vede ke ztrátě společenských kontaktů.

Jedním z nejdůležitějších kroků je se vyvarovat stresovým záležitostem, dodržovat zásady zdravého životního stylu, dostatečně odpočívat a posilovat svoji psychickou odolnost. Tedy vždy platí si říci, zda to co nás trápí opravdu má takový význam, jaký tomu přikládáme. Patří sem i to, že si budete odpovědně plnit své úkoly a své záležitosti řešit včas.

Co může prospět?

  • Autogenní trénink, kterému předchází lepší poznání sebe sama. Správně vedený nás naučí, jak se nejlépe uvolňovat a lépe ovládat své tělo.
  • Sugesce je vedena v polobdělém stavu, kdy pod vedením napravujeme chybné vzorce chování.
  • Hypnóza je vlastně vyšší stupeň sugesce. Nemusíte se obávat, že by mělo dojít k vsugerování něčeho, co byste za normálních okolností neudělali.
  • Psychoterapie nejdříve rozplete tenká vlákna pravých důvodů a pak s nimi pracuje.