Proběhla dopravní konference k rizikovým místům v Olomouckém kraji
Projednat riziková místa na území Olomouckého kraje, kde dochází k častým dopravním nehodám a hledat řešení, jak jim co nejvíce zabránit. To bylo cílem Regionální dopravní konference, která se konala v Olomouci za účasti odborníků na dopravu, zástupců policie, samospráv a dalších institucí.

Jan Chalas, jednatel, DataFriends s. r. o.: "Pro Olomoucký kraj je vybráno deset statisticky nejhorších míst, na kterých jsme se shodli společně s odborníky. Mezi které patří BESIP, Policie ČR. Místa budou postupně probírána a budou diskutována možná opatření, jak se rizik na daným místech zbavit." Miroslav Charouz, krajský koordinátor, BESIP: "Je to příležitost společně s více odborníky si popovídat. Aby k dané věci každý řekl potřebné ze svého úhlu pohledu. V podstatě jde o místa, která by nehodová nebyla, kdyby řidiči dodržovali pravidla silničního provozu. Bohužel v dnešní době všichni spěchají. Proto se nám objevují nehodová místa, která jsou v drtivé většině spojená s rychlostí."

Loni šetřila policie v Česku téměř 95 tisíc dopravních nehod. Usmrceno při nich bylo 455 lidí. Mezi deseti nejrizikovějšími místy v Olomouckém kraji figurují třeba hned dva úseky u olomoucké městské části Chomoutov na silnici II. třídy.

Marek Sládeček, KŘ Policie Olomouckého kraje: "Jedná se o silnici, která zde byla projednávána už v prvním bodě. Jedná se o propojku mezi Olomoucí, Litovlí a Uničovem. Používá se také často na Šternberk." Miroslav Žbánek (ANO), primátor města Olomouce: "V desítce rizikových míst máme také zmíněn Chomoutov. Není možné sedět na radnici a neslyšet to dovolání a čekat na tragédii, která spustí řetězec nějakých preventivních opatření."

Jen u Chomoutova došlo za poslední dva roky ke dvaceti nehodám. Město Olomouc tady vsadilo na měření rychlosti. Zároveň je ale třeba řešit i časté střety se zvěří.

Miroslav Charouz, krajský koordinátor, BESIP: "Především apelovat na majitele remízků a přilehlých zelených ploch o ošetření tak, aby zůstalo bezpečnostní pásmo dál od komunikace. Aby řidič měl čas vidět zvíře a na něj včas reagovat."

O rizikových místech a příčinách nehod v celém Česku informuje motoristy portál nehod, který též poskytuje data pro účastníky takových konferencí.

Jan Chalas, jednatel, DataFriends s. r. o.: "Společně je jejich úkolem nejen najít příčinu, ale samozřejmě poohlédnout se po financích, aby to mohlo být realizováno." Josef Suchánek (STAN), hejtman Olomouckého kraje: "Pro mě jsou zajímavá zjištění, že i kombinace technických opatření, která se dají na silnicích dělat mohou přispět k bezpečnosti. A pokud budou nutná opatření, která by měl zaplatit kraj, tak se k nim Olomoucký kraj bude hlásit."

Zdroj: POLAR televize Ostrava