Speciální vozidlo ŘSD snímkuje laserem a kamerami důležité silnice a dálnice
Všímaví motoristé si mohli na českých silnicích všimnout speciálního vozidla v barvách Ředitelství silnic a dálnic. Pohybuje se s puštěnými oranžovými majáky a na střeše má několik kamer. Jeho činnost je podobná vozidlům, které snímkují okolí pro internetové fotomapy. ŘSD však data nezveřejňuje a využívá je interně pro zkvalitnění údržby komunikací.

Radek Walder, ŘSD, vedoucí oddělení přípravy a sběru dat, Odbor silniční databanky a NDIC: “Toto vozidlo jsme pořídili jako náhradu původního vozidla na pořizování fotopaspartů, kde jsme měli pouze dopřednou kameru, potřebovali jsme nahradit kamery. Máme nové kamery, včetně toho, že tady máme rozšíření, kdy máme i zpětnou kameru a také panoramatickou kameru. A k tomu jsme dále doplnili ještě laserový scanner, který dělá takzvané mračno bodů. Snímky pořizujeme pro interní použití, aby jednotliví uživatelé nemuseli tak často jezdit na komunikace a vystavovat se bezpečnostním rizikům a mohli si v klidu z kanceláře všechny potřebné údaje prohlédnout a zjistit.”

Pomocí takzvaného mračna bodů, které vytváří laser, je možné následný obraz vyhodnocovat trojrozměrně a měřit přesné vzdálenosti. Mimo jiného je možné odhalit některé závady, jako například přerostlé stromy, které by mohly zasahovat do jízdního profilu a je třeba je ořezat.

Radek Walder, ŘSD, vedoucí oddělení přípravy a sběru dat, Odbor silniční databanky a NDIC: “Na vozidle je umístěný odometr, který dává Impuls každých pět metrů k pořízení snímků z kamer. Všechno je to snímáno díky dvěma anténám a je to lokalizováno s pomocí souřadnic a systému navigace, ať už je GPS, případně dalších navigačních systémů.”

Vozidlo se pohybuje pouze po dálnicích a silnicích ve správě ŘSD. Nejdůležitější úseky se snímkují každý rok, další minimálně jednou za dva roky. Pro požadovanou činnost je potřebné, aby ostatní řidiči vozidlo při jízdě neblokovali a umožnili mu co možná nejplynulejší jízdu.

Radek Walder, ŘSD, vedoucí oddělení přípravy a sběru dat, Odbor silniční databanky a NDIC: “Vozidlo má dvoučlennou posádku, jeden je řidič a druhý je operátor, který obsluhuje celou technologií a spouští ji. Vozidlo se pohybuje po komunikaci jako to nejpomalejší, které zrovna na té komunikaci je, proto to aby se dodržel dostatečný odstup a kamerový záznam měl patřičné hodnoty, abychom viděli komunikaci a ne zadní část například kamionu. Operátor je zároveň vedoucí posádky, který určuje, kam se jede a zároveň určuje, kdy se má udělat pauza, protože se nemůže měřit víc déle než dvě hodiny nebo naměřit více než 100 km z důvodu dalšího zpracování. Proto se vždy po dvou hodinách nebo 100 kilometrech přerušuje měření. Zároveň se musí kontrolovat a kamery, jestli jsou čisté a nejsou už zašpiněné od hmyzu."

Zdroj: POLAR televize Ostrava