V roce 2030 bude každá čtrnáctá cesta sdílená, spočítala studie mobility
Na konci dekády bude 7 procent všech cest po městech absolvováno prostředky sdílené mobility, jako jsou odvoz autem přes aplikaci, sdílené koloběžky a elektrokola či carsharing. Oproti současnosti (3 procenta) to představuje více než dvojnásobný podíl, díky čemuž se celkový objem tohoto tržního segmentu zvýší na 401 miliard dolarů. 

Ze studie Globální dopad sdílené mobility dále vyplývá, že sdílená mobilita bude v roce 2030 poskytovat obživu až 16 milionů lidem, a to především v rámci služeb odvozu autem, tzv. ride-hailingu. V tomto dílčím odvětví se přitom výdělky pohybují výrazně nad minimální mzdou, například v Berlíně o 37 procent, a zejména v afrických zemích bývají násobné oproti mzdám v příbuzných profesích.

Studie navíc porovnala využívání prostředků mikromobility s vlastněním osobního automobilu z hlediska nákladů. Ty se sice v přepočtu na kilometr snižují, čím více se s vozem jezdí. Jenže Evropané svoje automobily využívají čím dál méně, v současnosti najezdí průměrně 11 000 km za rok oproti 12 700 km ročně před deseti lety. Při zohlednění německých cen PHM a dalších vstupů vychází carsharing i ride-hailing jako výrazně levnější alternativa vlastnění automobilu, a to až do 15 000 km najetých za rok.

V neposlední řadě může sdílená mobilita hrát důležitou roli při řešení environmentálních výzev, kterým města čelí. Každé desáté vypůjčení sdílené koloběžky platformy Bolt přímo nahrazuje jízdu automobilem, což má nemalý dopad i při započítání ostatních bezemisních způsobů dopravy, jako je chůze a jízda na kole. Při vyčerpání potenciálu spolupráce provozovatelů těchto prostředků a měst směrem k multimodální dopravě, je konkrétně v Berlíně možné snížit používání osobních automobilů až o 20 procent.

„Koloběžky i elektrokola se staly běžným koloritem našich měst. Navíc se čím dál více integrují do širších městských dopravních systémů, což lidem usnadňuje pohyb po městě i přispívá ke snižování emisí z dopravy. Nyní zveřejněná studie tento trend nejenže popisuje, ale také ukazuje obrovský potenciál tohoto odvětví přispět ke kvalitě života ve městech. Jako Bolt se proto co nejúžeji spolupracujeme s městy, abychom maximalizovali přínos sdílené mobility pro ně samotná i pro jejich obyvatele,“ říká Peter Mesarč, Country Manager Rentals CZ & SK společnosti Bolt.

Studii Globální dopad sdílené mobility vypracovala poradenská společnost Oliver Wyman mimo jiné na základě dat, která poprvé zpřístupnila platforma Bolt jako největší evropský provozovatel prostředků sdílené dopravy.