Podvedení klienti v kauze investičního životního pojištění upozorňují na nová rizika pro klienty pojišťoven a zaměstnavatele
V souvislosti se snahou pojišťoven prolobovat daňové úlevy pro nové produkty spoření na důchod upozorňuje spolek Podvedení klienti ve spolupráci s Asociací občanských poraden na existující problém neoprávněného čerpání daňových bonusů u smluv životního pojištění. Podle obou organizací není možné vůbec uvažovat o poskytnutí daňových výhod ve prospěch obchodních modelů pojišťoven, aniž by nebyla vyvozena jejich odpovědnost za chaos, který působí svým klientům v souvislosti s neplatností smluv životního pojištění. Tím spíše za aktuálního stavu státního rozpočtu.

Tisíce sporů klientů s pojišťovnami o nároky z pojistných smluv životního pojištění vedených od roku 2014 skončily až na naprosté výjimky v řádech jednotek procent konstatováním neplatnosti předmětných pojistných smluv, když finanční arbitr a posléze obecné soudy definovaly systémové vady v pojistných smlouvách, resp. pojistných podmínkách.

Problém s čerpáním daňových bonusů v případech neplatných pojistných smluv již v roce 2021 konstatovalo Ministerstvo financí ČR v souvislosti s Usnesením Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR. Přesto klienti pojišťoven tak jako každý rok brzy obdrží potvrzení pro účely daňových úlev, na jehož základě si aktuálně mohou odečíst až 24 000 Kč z daňového základu. Stejně tak si snižují daňový základ i zaměstnavatelé, pro které je problém ještě větší, protože zároveň snižují odvody zdravotního a sociálního pojištění. Uvedli to dnes na tiskové konferenci Jiří Chvojka ze spolku Podvedení klienti a Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden.

"V tuto chvíli je možné hovořit o více než dvou milionech aktivních dotčených smluv. S ohledem na judikaturu finančního arbitra i obecných soudů lze odhadnout více než 90 % pravděpodobnost jejich neplatnosti. Fakticky jde o jistotu a pojišťovny to nepochybně vědí. V takových případech zaslaná potvrzení pro finanční úřad klamou jak klienty, tak jejich zaměstnavatele a v neposlední řadě pochopitelně i stát. Jde přitom o desítky miliard korun, které chybí ve státním rozpočtu. O problému dnes již vědí daňoví poradci, zaměstnavatelské svazy, Hospodářský výbor PSP, ČNB i Finanční správa,“ uvedl člen vedení zapsaného spolku Podvedení klienti Jiří Chvojka a pokračoval: „Není to první případ, kdy náš spolek upozornil příslušné orgány na možný kolosální průšvih. Před pár lety jsme například poukázali na riziko převodu pojistných smluv z Generali na Českou pojišťovnu a budoucnost nám dala plně za pravdu. Následky klienti nesou dodnes. Opravdu je nutné opakovat stále stejné chyby?“ 

„Ve Sněmovně se blíží třetí čtení pojišťovnami vylobovaného zákona, který by jim umožnil dělat znovu totéž, co roky kritizujeme – účtovat na úkor klientů netransparentní náklady, vyplácet obří provize zprostředkovatelům a lákat klienty na dokonce dvojnásobnou výši daňového odpočtu. Podle našeho názoru by to poslanci měli zamítnout, protože zde není záruka, že nedojde ke zneužití tohoto jinak rozumného nástroje ve prospěch pojišťoven, tak jako v případě kauzy IŽP,“ uvedl Hynek Kalvoda z AOP.

„Na náš spolek Podvedení klienti se mimo klientů pojišťoven obrací i řada daňových poradců, kteří problém neplatných smluv životního pojištění již zaznamenali. I proto jsme problém detailněji popsali a s daňovými poradci průběžně komunikujeme. Jsme připraveni jim k problematice neplatných pojistných smluv poskytnout veškeré informace, budou-li je pro řešení problémů svých klientů v souvislosti s neoprávněně čerpanými daňovými bonusy potřebovat. Rozsudky o neplatnosti pojistných smluv s daňovými odpočty se bohužel množí a klienti situaci budou muset řešit. V té souvislosti je šílené, pokud pojišťovny s plnou vědomostí o problému neplatných smluv odrazují své klienty od sporů o bezdůvodné obohacení poukazem na riziko vrácení čerpaných daňových bonusů, ačkoli samy jsou původcem problému,“ dodal Jiří Chvojka. 

Pojišťovnami připravovaný paskvil zákona o hromadném řízení bohužel klientům nepomůže. Spolek Podvedení klienti i Asociace občanských poraden v dalších dnech proto spustí informační kampaň s cílem znovu oslovit držitele předmětných smluv, aby své smlouvy nechali prověřit a případně řešili své nároky.