S trochou pomoci vás dokáží posunout až k soběstačnosti
Se startem sociálního podnikání vám může bezplatně pomoci TESSEA ČR

TESSEA ČR je nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. Zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem dalším zájemcům o téma podává aktuální informace o sociálním podnikání.

TESSEA má regionální vykrytí sítí tzv. ambasadorů sociálního podnikání. Již od ledna 2013 propagovali sociální podnikání v regionech České republiky. V rámci projektu organizace P3, s názvem Podnikání jinak, byla vytvořena síť šesti ambasadorů, kteří od ledna 2013 propagovali sociální podnikání v regionech České republiky. S problematikou sociálního podnikání seznamovali krajské a městské úřady, neziskové organizace, sociální podniky, vysoké školy, ale i ostatní podniky, které zajímala tato netradiční forma. Se spuštěním projektu TESSEA v novém (září 2016) je síť ambasadorů sociálního podnikání opět plně funkční pro všechny zájemce. Ten vám poskytne potřebné informace, zajistí konzultaci či školení pro vaši organizaci.

V současné době má organizace okolo 50 členů a členská základna stále roste. Členství
v TESSEA je dvojího druhu, řádné a přidružené. Řádným členem se může stát osoba, která je sociálním podnikem nebo právnická osoba, která sdružuje či zastřešuje sociální podniky (regionální zastřešující organizace). Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která nesplňuje podmínky pro řádné členství.

Od loňského roku TESSEA realizuje projekt na podporu členských organizací z řad NNO.
V rámci projektu je konzultační podpora členům TESSEA z řad neziskových organizací poskytována zdarma. NNO mají možnost se na realizační tým obrátit s poptávkou, na základě níž mohou konzultovat s vybranými experty na sociální a společensky odpovědné podnikání. Pomůžeme všem neziskovkám z řad přidružených členů při nalezení vhodného záměru pro jejich cílovou skupinu, při tvorbě podnikatelského plánu, poradenství při výběru právní formy a zapracování principů sociálního podniku do zakládacích dokumentů, pomoc při zpracováních dotačních žádostí. Dále lze také čerpat konzultace v oblastech nastavování marketingových a obchodních strategií, při ekonomickém řízení organizace, v oblastech bodu zvratu a cash flow, v oblastech marketingu a komunikace značky sociálního podniku,
v nových trendech v marketingu a jejich využití pro sociální podnikání, poradenství
v dotačních oblastech, jak poskytovat psychosociální podporu zaměstnancům z cílových skupin, motivace a hodnocení zaměstnanců, podpora týmové spolupráce, atd. Doposud se v rámci projektu vykonalo již přes 300 hodin konzultací, na kterých se podílelo okolo 10 konzultantů z různých oblastí. Kromě konzultační podpory mohou členové z řad NNO využívat zajímavou nabídku workshopů a možnosti členských návštěv.

Pokud jste nezisková organizace, která má zájem směřovat se tímto proudem, máte nějaký záměr, pak se spojte se svým ambasadorem nebo rovnou napište na: kancelar@tessea.cz.

Všechny informace o organizaci naleznete zde.

Informace vznikly v rámci projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.