Tobiáš Súkeník odnikatel v network marketingu
Tobiáš Súkeník je Slovák a žije v Žilině. Jeho práce mu umožňuje cestovat po celém světě a to ve frekvencích, které si jen málokdo dokáže představit. Se společníky Michalem Praženicou a Andrejem Šottníkem vstoupili před několika lety do podnikání v oblasti marketingu, online marketingu a network marketingu. K jejich úspěchům patří ocenění Blue Diamond, což je ve firmě určitá pozice, které lze dosáhnout. Tuto pozici je možné získat na základě obratů a dalších podmínek. Většina lidí ji nedosáhne za celý život. Tobiášovi Súkeníkovi se to podařilo jako nejmladšímu na světě.

Pojďme na úplný začátek a to ke studiu. Čemu jste se na škole věnoval a jak tuto zkušenost hodnotíte do života?

Už od mlada jsem ve svém vzdělávání upřednostňoval spíš svou vlastní cestu, ale samozřejmě že uznávám všechny způsoby vzdělávání. Člověk tak získá určitou disciplínu a návyk, což jsou velice podstatné faktory k jakémukoli lidskému úspěchu a směřování.

Jak jste objevil svoji příležitost a čím vás zaujala?

Když má člověk otevřené oči, tak mu dříve či později nějaká příležitost do života vstoupí. Ale vždy záleží jenom na vás, jak se takové příležitosti chopíte, ne všichni ji dokážou využít stejně. V mém životě se příležitostí, které mě někam posunuly, vyskytlo více. Vždy jsem se snažil nalézt v nich něco, co mě nějakým způsobem dokáže posunout kupředu.

Co podle vás znamená mít obchodní čich?

Můj obchodní duch se projevuje především tím, že dokážu vyhodnotit situaci hned při prvním setkání a snažím se v určité oblasti spojit ty správné lidi. Díky tomu si myslím, že takový proces může proběhnout velmi rychle. A právě takové věci mě motivují k navazování dalších spoluprací.

Co je vaše největší know how?

Všechny nás zaujal koncept sdílené ekonomiky, kde jsme se inspirovali obchodním modelem firmy, jako je AirBnB. Tato společnost vstoupila na trh před devíti lety a dnes má hodnotu 31 miliard amerických dolarů. Přitom nic nevlastní a funkčnost jejich obchodního modelu je nezpochybnitelná. My jsme tento model vylepšili a obohatili o další prodejní kanály a přidali network marketing, který je zpřístupní skutečně každému. Profit vzniká z rozdílu mezi dlouhodobým a krátkodobým pronájmem, o zisk se v konečném důsledku dělíme s klienty, kteří dlouhodobý pronájem spolufinancovali předem. Naše know how není žádným tajemstvím a rádi se o něj podělíme.

Nemáte obavy z konkurence?

Já si konkurence vážím, protože máte dvě možnosti. Buď se budete bát a bude to na vás působit negativně, což ještě nikdy nikomu nepomohlo, nebo se budete inspirovat i od ní a s pokorou se naučíte něčemu novému, což vás v konečném důsledku může v životě opět jen posunout kupředu. Podle mého názoru je zdravá konkurence vždy na místě, přece jenom jsem soutěživý typ a nerad prohrávám.

Otevřel se vám zahraniční trh. Do kterých zemí jste vstoupili a proč právě tam?

Strukturu našeho byznysu rozvíjíme v osmdesáti zemích a k těm nejzajímavějším patří určitě Nigérie, která je skutečně netradiční zemí oplývající mnoha kontrasty.

Mají kulturní odlišnosti vliv na to, co děláte?

Ať už ve zmíněné Nigérii nebo i v dalších nejrůznějších zemích je pro mě fascinující zkoumání různorodého myšlení, charakteristických rysů každé země a mentální nastavení lidí. Právě to představuje můj vnitřní motiv a inspiraci v mé snaze pomoci lidem.

Jakým způsobem probíhá obchodování vašich služeb?

Naše společnost přistupuje ke každému klientovi individuálně. Vždy se klientovi snažíme nabídnout maximum. Navrhneme mu konkrétní nápady a řešení. Zvolíme strategii pro nejbližší měsíce. Vytvoříme mu náš produkt tak, aby obsahoval přesně to, co od nás klient požaduje. Samozřejmě že se vždy snažíme zachovat jeho filozofii a nikdy se klienta nesnažíme měnit. Pokaždé si řekneme: „Vy nám dejte balíček a my ho pěkně zabalíme.“

Co považujete za největší firemní hodnotu?

Jádro naší společnosti tvoří náš tým. Nejvíc si vážím loajálnosti a lidskosti, které mezi námi panují.

Co vás motivuje a je vaším vlastním jádrem?

Jednoduše a výstižně – instinkt.

Jak hodnotíte současný networking, který přece jen za posledních dvacet let prošel velkou transformací?

Vystihla jste to úplně přesně. Za posledních dvacet let se toho změnilo hodně. Network marketing se celosvětově aktuálně řadí mezi trojici nejvýdělečnějších odvětví. Lidé jako Richard Branson a jemu podobní mají své společnosti postavené na network marketingu, což hovoří za vše, a přesně s takovými lidmi sympatizuji.

Pro koho je network marketing užitečný a jak jej mohou využít lidé v osobním životě? 

Network marketing je v současné době velmi rozšířeným způsobem podnikání. Díky jeho jednoduchosti a velké účinnosti jej využívají firmy z nejrůznějších odvětví k prodeji svých produktů a služeb. V síťovém marketingu má člověk dvě možnosti. Může působit jako spotřebitel, který má možnost využívat produkt nebo služby spojené s nejrůznějšími benefity, nebo se může stát distributorem, vybudovat svou vlastní síť distributorů a vytvořit si tak příjem. Network marketing je užitečný jak pro samotnou firmu, tak i pro distributory a spotřebitele.

Jakou má podle vás tento směr budoucnost?

Podle mě jednoznačně tu největší, protože lidi nekategorizuje, lidé mají vlastní motivaci a je dostupný pro každého.

Jaké jsou současné trendy na sociálních sítích?

Aktuálním trendem je prezentace sebe sama, což bylo kdysi zcela nemožné. Člověku se tak otevírá perspektiva a možnost prosadit se na sociálních sítích, což je pro mě skvělé a jsem za to vděčný. Záleží pouze na každém z nás, jak tento trend využije.

Co považujete za fenomén dnešní doby z pohledu 24letého muže?

To, co uznávám já, a k čemu jsem byl vychovaný, je etický kodex společnosti, ve které silnější pomáhají slabším a snaží se jim něco odevzdat a přinést do života. To, co nás naplňuje, nejsou pokaždé hmotné statky a bohatství. Například u mě jsou to vztahy, rodina a pomoc.

Jakou osobní image si pěstujete a co je pro vás důležité v rámci vlastní prezentace?

Image může být vnitřní nebo vnější. Pro mě je důležité, abych lidem ukázal svou vnitřní podobu a to, jaký doopravdy jsem a v čem spočívají mé hodnoty. Nechci kolem sebe vytvářet bublinu povrchnosti a dokonalosti. Přece jenom je mi teprve 24 let a měl bych se toho v životě ještě spoustu naučit.

Co vás dokáže odradit od spolupráce a v jakých případech se to děje?

Faleš, neupřímnost a škatulkování lidí. Když si někdo myslí, že je něco víc a podle toho posuzuje druhé.

V čem jste kdy měl naopak zbytečné předsudky?

Předsudky jsem nikdy neměl, protože svět není jen černý a bílý a právě předsudky kazí mnoha lidem možnost úspěchu.

Co patří k vašim nepracovním zájmům a koníčkům?

Už od mládí velice rád sportuji a ještě pořád se věnuji modelingu, což pro mě nepředstavuje práci, ale spíš koníčka.

 

Andrej Šottník

Odkud se s Tobiášem znáte?

S Tobiášem se známe už několik let, během kterých jsme spolupracovali na různých projektech, oba dva jsme se věnovali on-line marketingu. Dohromady nás svedla naše společná touha tvořit něco inovativního. Já sám jsem v té době již vlastnil agenturu na vytváření webových stránek a e-shopů a spojení nás tří tomu všemu dodalo zcela jiný rozměr.

Co jsou to marketingové strategie?

Znamená to, že si společnost zvolí správný způsob, jak prezentuje svůj produkt nebo službu. Našim klientům se snažíme vysvětlovat, jaký význam má pro ně on-line marketing. S tím, jak se trh zvětšuje, dokážeme tímto způsobem klientovi okamžitě nabídnout daný produkt a vytvořením on-line marketingu se jeho značka stává konkurenceschopná. Například na Slovensku je on-line marketing ještě pořád dost podceňovaný.

Jaké povahové vlastnosti by měl mít správný marketér?

Kdybych měl soudit podle sebe, je zapotřebí správná dávka cílevědomosti a disciplíny. Snažím se nepřeceňovat své schopnosti a dívat se na daný problém vždy v klidu. Někdy je ovšem při té vší kreativitě docela těžké zůstat nohama na zemi, protože marketéři neustále zkoušejí nové a nové možnosti.

 

Michal Praženica

Michale, o vás víme, že jste už ve svých 21 letech založil společnost, která se věnovala tvorbě webových stránek. Řeknete nám k této zkušenosti něco více?

Už v jednadvaceti letech jsem začínal jako freelancer a věnoval se tvorbě webových stránek. Většinou šlo o menší projekty: s kamarádem jsme vytvořili systém, identifikovali zákazníka a prodávali webové stránky po telefonu. Vytvářeli jsme balíčky služeb, na které jsme měli dopředu připravenou kostru. Tenkrát jsem se poprvé setkal s prodejem, protože zákazníky jsem získával sám – telefonicky jsem kontaktoval lidi, kteří inzerovali v novinách vydavatelství RegionPress v oblasti Bratislavy a Žiliny. Prodejní skript, který jsem vytvořil, fungoval skvěle, věděl jsem, jaké jsou ceny inzerce a webové stránky jsem tak prodával o něco levněji, než byla cena celoročního inzerátu s tím, že webové stránky jsou moderní, zatímco inzertní noviny, které přicházejí do schránky, jsou dobré tak akorát v neděli, aby posloužily na slupky při škrábání brambor. Když jsem měl na univerzitě mezi přednáškami čas, obvolával jsem klienty a po nocích jsem pracoval. Už tenkrát jsem si vedle studia vydělával víc než moji rodiče a byl jsem na sebe hrdý. Tehdy jsem se naučil to, co mě dnes baví nejvíc, a to je právě prodej. V roce 2013 jsem si založil živnost. Protože jsem značku SmartDirect posunul značně kupředu a měl jsem spoustu referencí, spokojení klienti mě doporučovali svému okolí, až jsem se ocitl v bodě, kdy jsem nemusel shánět zakázky sám, ale přestával jsem stíhat. V té době jsem ovšem pracoval na mnohem složitějších projektech a začal jsem i s e-shopy, což vyžadovalo mnohem více času a především soustředěnou komunikaci se zákazníkem.

 

Jak probíhalo seznámení s Tobiášem a navázání spolupráce?

Protože mě postupně přestávalo bavit sedět u počítače a mnohem víc mě bavil prodej, začal jsem s network marketingem. Budoval jsem síť spotřebitelů, ale i prodejců, které jsem vedl ve společnosti prodávající produkty z oblasti zdraví. V době, kdy jsem potkal Tobiáše, jsem pracoval v oblasti drahých kovů, přesněji zlata. Chtěl jsem v Žilině uspořádat akci, při níž bych v lidech vyvolal potřebu vlastnit zlato, a tak si vytvořil zákazníky. Tehdy mi kamarád doporučil Tobiáše s tím, že je v marketingu a pořádání akcí doopravdy dobrý. A nezklamal. Na akci, kde jsem počítal s účastí 40–50 lidí jich dorazilo asi 210, kteří si navíc zakoupili vstupenku v ceně 8 eur. Tam se tehdy okamžitě projevily Tobiášovy kvality. Přitáhnout lidi na „prodejní“ akce bývá většinou problém, i když jim za účast zaplatíte vy, ale sem přišli lidé s úsměvy a navíc zaplatili vstupné! Marketing byl tak skvělý, že jsem si s Tobiášem okamžitě promluvil o spolupráci. Tak jsme se dali dohromady a stal se z nás tým, který funguje dodnes, i když v oblasti zlata už nepodnikáme.

 

Věnujete se kromě online a network marketingu i jiným činnostem?

Network marketing mě velice baví. Na tento obor se v našich končinách stále nahlížíí mnoha způsoby, ale skutečností je, že je to jedno ze tří odvětví, která na celém světě vytváří nejvíce milionářů za rok. Není to ale pouze o „byznysu a penězích“, mám rád lidi, rád se s lidmi seznamuji, navazuji nové vztahy. Takže vztahy a komunita jsou pro mě důležité. Ještě mnohem důležitější je pro mě spokojený zákazník. V posledním roce jsem začal svou pozornost věnovat i kryptoměnám, protože si myslím, že kryptoměna představuje v evoluci platidel další článek. V současnosti se soustřeďuji na obchodování s altcoiny a tokeny na exchangerech – dá se na tom získat skutečně zajímavý profit.

Kromě toho, že podnikám, jsem i v pracovním poměru – jsem asistentem primátora města Ružomberok. I když mě moc nebaví vstávat ráno do práce, protože chodívám spát kolem druhé v noci, je to práce plná výzev, řešení problémů, hledání možností a způsobů. A to mě baví nejvíc. Pro budoucnost je to perfektní škola. Do konce volebního období nám zbývá ještě rok, během kterého jsem si i ve svém podnikání stanovil cíle, v rámci kterých bych chtěl dokončit co nejvíc rozpracovaných projektů. Takže jak vidíte, na nudu mi nezbývá čas.

Děkuji za rozhovor. 

 

Text: Michaela Lejsková

Překlad a korektura textu: Vladana Hallová

Foto: Martin Šottník, Jozef Mores

Fotogalerie