Dr. Eric Pearl - rekonektivní léčení v praxi
Zakladatel metody rekonektivního léčení a hvězda alternativní medicíny, Dr. Eric Pearl otevřel v loňském roce v Praze největší Centrum rekonektivního léčení. V březnu opět přijíždí do Prahy s novými kurzy pod zkratkou O.N.E.: observe, notice a experience. Rekonektivní léčení je v podstatě návratem do našeho původního stavu rovnováhy a zdraví. K tomu využívá velmi harmonické frekvence, na které je jednoduché se naladit, a ty samy najdou místo, kde mají působit.

Pracujete s energií nebo energie s vámi? Kdo je silnější? Jste jen nástrojem energie?

Všechno a všichni jsme v universu energií. V rekonektivním léčení objevujeme expandující úrovně energie, světla a informace, a právě tyto objevy nám ukazují změny ve vlnové délce, frekvenci a rezonanci. Jsme jak nástrojem, tak manifestací energie. Jsme jeden celek.

Co touto metodou můžete léčit? Můžou se lidé sami vyléčit?

K rekonektivnímu léčení musíme přistupovat jako ke komplexnímu pojetí životního vývoje. Vede nás, aniž bychom v něj museli věřit, a směřuje nás k dalšímu stupni v evolučním vývoji tím, že odstraňuje kroky, procedury a rituály, kterými jsme se obklopili v našich každodenních životech. Ale nemůžeme říci, že rekonektivní léčení nedisponuje žádnými technikami či procedurami. Mnoho lidí by si to pod vlivem dnešní doby mohlo špatně vyložit jako krok zpátky, přitom tu máme co k činění s velkým skokem dopředu v našem životním vývoji, je to dar, který nás vede k návratu k naší celistvosti.

Ptáte-li se mě, jestli lidé mohou vyléčit sami sebe, moje odpověď je samozřejmě kladná, to je ostatně jedna z metod, kterou vás naučíme.

Metoda rekonektivního léčení ovlivňuje i mnoho dalších oblastí našeho života, jako např. životní harmonii, mentální schopnosti, podporuje naši mladistvost, posiluje mezilidské vztahy, kariérní směřování, fyzickou vytrvalost, zvyšuje dokonce i naše libido. Prokázaný je také vliv této metody na léčby nemocí a neduhů.

Co vás během vaší praxe nejvíce překvapilo?

Objevení rekonektivního léčení v mém životě přišlo samo o sobě jako největší překvapení, vůbec jsem nečekal, že se to stane. Jen při pohledu zpátky nyní vidím, že jeho objevení dává perfektní smysl. Potom, co jsem začal pracovat s rekonektivním léčením, můj život se začal rozvíjet.

Jaké je Vaše vnímání času a prostoru? Věříte, že je něco za hranicí našeho světa? Pokud ano, můžeme „s tím“ komunikovat?

Čas je pouze iluze, která nám umožňuje nějak organizovat a vnímat naše zkušenosti na této planetě. Prostor je nekonečný a přechází do multidimenzionálního universa. Je to jen naše vědomí, které omezuje naše zkušenosti. Byl jsem přesvědčený, že lidi můžeme dělit do tří kategorií: na ty, kteří věří, že není nic, co by překročilo smyslové vnímání, na ty, kteří věří, že za nimi možná něco existuje a na ty, kteří absolutně věří, že je tu něco víc než smyslové vnímání. Nyní vím, že spadám do čtvrté kategorie. Protože jsem to zažil. Ano, je tu něco, co přesahuje náš svět. My s tím koexistujeme a ono to koexistuje s námi. Nemluvím o zelených mužíčcích ve vesmírných lodích. Je to rozměr, dimenze, která je právě tady, nebo je alespoň interaktivní a přístupná z našeho prostoru. Komunikace s tímto prostorem není jen otázka možnosti, ona reálně existuje. Pokud tomu chcete porozumět, přečtěte si knihy, které jsem napsal.

Jak je možné naučit tuto metodu někoho dalšího?

Vlastně není možné učit rekonektivní léčení ve smyslu, v jakém slovo učit používáme a vnímáme, ani se neučí cestou, jakou se vyučují jiné metody energetických léčení. Není to něco, co je pochopitelné skrze nějaké vědomosti. Je to dar, který je možné sdílet a právě toto sdílení nám umožňuje nahlédnout jistý stav vědění, který stojí výše nad poznáním. Při rekonektivním léčení v rozšířené bázi nejsou vlastně žádné složité kroky nebo procedůry. Cesta, kterou učíme, je založená na tom, že máte možnost okamžitě cítit a zažít změny, které tato metoda přináší. Pod naším vedením se tak můžete dále rozvíjet. Pokud Vás tato metoda zajímá, můžete si ji vyzkoušet na semináři. První část tréninkového programu probíhá online v 8 hodinách nového online programu, ke kterému se účastníci můžou stále vracet. Druhá část se pak uskuteční pod mým přímým vedením od 9. do 11. 3. v Praze v Corinthia hotelu.

Co si o metodě rekonektivního léčená myslí vědci?

Máme k dispozici mnoho výzkumů, které potvrzují metody rekonektivního léčení a zabývají se výzkumem a vysvětlením toho, jak může rekonektivní léčení fungovat. Vědci po celém světě, v USA, Německu, Rusku, Velké Británii a dalších, se touto metodou zabývají. Například nedávno publikovaný výzkum z arizonské univerzity dokazuje, že pouhá minuta rekonektivního léčení je více než dvakrát účinnější než fyzioterapie, co se týká obnovení pohyblivosti končetin. Nedávno publikovaná newyorská studie ukazuje, že  frekvence rekonektivního léčení restrukturalizují poškozenou DNA mnohem rychleji, než jiná energetická léčení. Tyto výsledky a závěry jiných studií ukazují, že rekonektivní léčení restrukturalizje neboli „přepojuje“ DNA takovým způsobem, že vydává více světla, na základě kterého dochází k velmi rychlé harmonizaci celého těla a jeho návratu do stavu rovnováhy.

Věříte, že existuje Bůh? Pokud ano, je kumulací nějaké energie, nebo něčím úplně jiným?

Ano, věřím, že Bůh existuje. Ne jako muž s dlouhými vousy, který sedí někde na trůně, ale jako nekonečná, milující, řídící inteligence, které jsme součástí a která existuje a je manifestována v každém a ve všem

 

Fotogalerie