Od virtuální Lítačky až po auta nabíjená lampami na Karlínském náměstí
Virtuální Lítačka, datová platforma, nové technologie ve veřejném prostoru, energetické úspory v městských domech a budování infrastruktury pro dobíjecí stanice jsou klíčová témata Operátora ICT pro rok 2018.

V loňském roce byla vytvořena koncepce Smart Prague 2030, která určuje směr modernizace veřejného prostoru v metropoli. Operátor ICT byl hlavním městem Praha pověřen koordinací Smart Cities projektů. „Zavádění inovací v hlavním městě úzce konzultujeme s akademickou obcí, městskými podniky a městskými částmi. Tato posílená spolupráce představuje pozitivní revoluci v komunikaci v pražském městském prostředí. I od nejširší veřejnosti vítáme nápady, které následně hodnotí odborníci z různých oblastí včetně vědy a vysokých škol,“ uvedl k fungování městské společnosti Operátor ICT její generální ředitel Michal Fišer.

Koncepce Smart Prague 2030 definuje šest strategických oblastí, ve kterých bude mít zavádění moderních technologií největší pozitivní dopad pro život Pražanů: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městský prostor a Datová oblast. V minulém roce byla ustanovena projektová kancelář Smart Prague a začala příprava projektů, které budou v roce 2018 postupně představovány veřejnosti.

Virtuální Lítačka již od poloviny roku

Klíčovým projektem, který se dotkne nejen Pražanů, ale i obyvatel Středočeského kraje, bude virtuální Lítačka. V současné době takzvanou zelenou kartu, která v roce 2016 nahradila Opencard, využívá 595 tisíc Pražanů.  Zásadní zlom nastane první srpnový den letošního roku, kdy bude možné nahrát virtuální Lítačku nejen na zelenou kartu, ale také na libovolnou platební kartu. Důležitou součástí systému bude také nová mobilní aplikace, přes kterou bude možné jízdné zaplatit.

„Plníme své sliby. Znamená to, že majitelům Lítaček, ale i dalším cestujícím v Praze a Středočeském kraji se od poloviny příštího roku usnadní nákup jízdného. Budeme zde mít funkční prostředí, které se bude maximálně soustředit na pohodlí cestujících. Navíc odpadne nutnost chodit aktivovat kupón k validátoru,“ popsal chystanou novinku Michal Fišer.

Datová platforma bude centrem všech Smart Prague projektů

Hlavní město Praha, jednotlivé městské části a městské firmy generují velké množství dat a informací, ale málokdy se najdou v uceleném výstupu. Vyhledání relevantních detailních informací o Praze a životě v ní mnohdy zabere dlouhé minuty, některé informace zatím přístupné nejsou vůbec. O nápravu se snaží projekt Datové platformy, na kterém pracuje Operátor ICT ve spolupráci s městem, městskými částmi, městskými firmami a akademiky.

Dobrá a kompetentní rozhodnutí vyžadují kvalitní a spolehlivé podklady. „Naším cílem je, abychom měli všechny informace a data pohromadě a mohly je efektivně využívat různé městské subjekty. Část dat bude k dispozici občanům a ti je budou moci používat nejen pro svou potřebu, ale i ke komerčním účelům. Proto se mimo jiné Operátor ICT hlásí k Manifestu otevřených dat,“ řekl člen představenstva a ředitel divize Smart Prague Vladimír Zadina.

Veřejnost ocení především vizualizovaná a už strukturovaná data, která jí dají dobrý přehled o dění v metropoli. Odborníkům a komerčním subjektům se budou hodit takzvaná surová data, která budou moci využít pro své další projekty či aplikace. Cílem Operátora ICT je uvolnit co největší množství informací veřejnosti, pro vnitřní potřebu zůstanou pouze data týkající se bezpečnosti. V datové platformě se také budou sbíhat data ze všech projektů Smart Prague.

Nové technologie ve veřejném prostoru: prototyp chytré čtvrti v Karlíně

Na Karlínském náměstí a v ulicích Křižíkova a Sokolovská vznikne prototyp chytré čtvrti, kde Operátor ICT vyzkouší hned několik technologií. V tomto prostoru bude nainstalováno nové veřejné osvětlení, neboť to stávající je v mnoha případech až padesát let staré.

Nové veřejné osvětlení zlepší světelný komfort v časech, kdy jsou veřejné prostory využívány, ale zajistí také úsporu elektrické energie v době, kdy ulice zejí prázdnotou. A nejen to, lampy budou vybaveny čidly informujícími o stavu ovzduší, intenzitě provozu nebo klimatických podmínkách, navíc nabídnou bezplatné Wi-Fi připojení.

„Informace o intenzitě provozu budou dostupné například záchranářům a členům Integrovaného záchranného systému, aby se dokázali vyhnout místům s dopravními zácpami a dokázali se na místo dostat co nejdříve,“ doplnil ředitel divize Smart Prague Vladimír Zadina. Navíc pět lamp v oblasti Karlína umožní dobíjení elektromobilů. V tomto prostoru je také umístěna jedna z desítky moderních laviček, které umožňují kolemjdoucím připojit se k Wi-Fi nebo si nabít mobilní telefon. V ulicích se testují lavičky od sedmi výrobců. Po zkušebním období se vyhodnotí jejich funkčnost. Dosavadní reakce na jejich využívání jsou velmi pozitivní. 95 % energie, které lavičky vyrobí, je využito právě k dobíjení mobilních zařízení.

V ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky přibyly v loňském roce nové solární kompresní koše, které samy stlačují odpad a díky čidlům přivolají svozovou firmu ve chvíli, kdy jsou naplněné. Vyhodnocení půlročního pilotního projektu ukázalo, že koše přinesly velkou efektivitu. Oproti běžným košům došlo ke snížení počtu svozů na 95 %. Tím došlo k úspoře 830 tisíc korun bez DPH.

Operátor ICT bude dále zavádět Wi-Fi na důležitá strategická či turisticky atraktivní místa v Praze, jako je petřínský park, pražská zoo nebo botanická zahrada.

Energetické úspory v městských domech

Logickým požadavkem většiny Pražanů je mít všechny své výdaje pod kontrolou. Je nepříjemné zjistit ať už v době dovolených, nebo vánočních svátků, že došlo k přečerpání spotřeby vody, tepla, plynu nebo elektřiny a že domácnost čeká čtyřciferný doplatek, na který není rodinný rozpočet připraven. Proto Operátor ICT ve spolupráci s firmou PREměření připravil projekt digitálního měření energií v pilotním domě, ve kterém budou mít jeho nájemníci spotřebu energií plně pod kontrolou.

Pilotní projekt bude spuštěn v dubnu 2018 v památkově chráněném Vrtbovském paláci na Malé Straně vlastněném hlavním městem Prahou. Budova bude osazena novým digitálním měřicím systémem, který bude zajišťovat kompletní průběžný odečet všech energií, vody, tepla, plynu i elektřiny. Aktuální přehled o spotřebovávaných energiích bude možné sledovat ve webové aplikaci.

Cílem 13 měsíců trvajícího pilotního projektu je zjistit, jak velkou úsporu projekt přinese a jaká bude zpětná vazba uživatelů na detailní přehled spotřeby energií.

Budování infrastruktury dobíjecích stanic

Elektromobilita byla před několika lety jednou z oblastí sci-fi. Dnes se stává běžnou realitou. Podle odhadů bude počet zakoupených elektromobilů v ČR strmě narůstat, v roce 2020 se očekává, že bude po českých silnicích jezdit sedm tisíc elektromobilů. Praha chce být na tento boom elektromobilů co nejlépe připravena, proto prostřednictvím Operátora ICT plánuje vytvoření páteřní sítě 59 nabíjecích stanic, z nichž bude 50 rychlonabíjecích. Operátor ICT bude zajišťovat vybudování podstavců pro nabíjecí stanice. V letošním roce bude zprovozněno nejméně 16 nabíjecích stanic, konkrétní termín záleží na postupu projekčních a stavebních prací. Jednou z podmínek provozu nabíjecích stanic bude akceptace Lítačky.

„Rozšiřování elektromobility přinese pro Prahu snížení uhlíkové stopy a zlepšení životního prostředí, které bude mít pozitivní vliv na zdraví obyvatel,“ vyzdvihl jeden z hlavních přínosů elektromobility generální ředitel Operátora ICT Michal Fišer.