Acquis Communitaire je nadřazen právním systémům jednotlivých států EU
Víte, co přesně vyjadřuje termín „Acquis Communitaire“?  Víte, co vše zahrnuje toto původní francouzské označení?  Tak vězte, že se jde o nezávislý právní systém Evropské unie (dříve Evropské společenství), který se neustále vyvíjející. Soubor je nadřazen právním systémům jednotlivých států a je považován za základ evropské integrace. Na jeho vzniku, zavedení, vývoji a dohledem se podílí celá řada institucí EU.

Acquis Communitaire sleduje cíl jednotného společného práva ve všech členských zemích Evropské unie. Čekatelé musí před přijetím do EU sladit národní právní předpisy s normami a řídit se jimi od okamžiku přistoupení.

Acquis Communitaire zahrnuje:

deklarace, rezoluce, základní principy, mezinárodní smlouvy, nařízení a směrnice přijaté evropskými orgány a rozsudky vydané Evropským soudním dvorem. Zahrnuje také regulaci zaměstnanosti a pracovních vztahů v členských státech EU

Kompletní judikáty (acquis communautaire ), zde naleznete více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU.