Lev je pánem i v naší hlavě…
Lev je považován za krále zvířat, královskou šelmu, co však může znamenat, když se zjeví ve snech? Nač nás asi upozorňuje, nač připravuje, k čemu nabádá? Pro správný výklad snové symboliky nám vždy pomůže ujasnění si, co vše o daném symbolu víme, ale i to, co nám utkvělo v paměti, i když si to ihned nevybavíme. Důležitou roli také hraje věk a pohlaví.

Zdravý silný lev je znakem života, síly, moci, štěstí, velkých změn a upozorňuje na naše živočišné pudy, osobnostní růst, ale také na hledání správného řešení situace, kterou nám naše podvědomí vložilo do snu. Ve snu se dá najít řešení nebo náznak dalších možných kroků v širších souvislostech.

Pobíhá-li lev volně a je nebezpečný, máme těžkého protivníka a není možné ho porazit. Přemůžeme-li lva, který nás napadl, vrátíme někomu všechny jeho rány. Bojujeme-li se lvem a ten nás hravě porazí, čeká nás spor, který může být rychle vyřešen, avšak jen za cenu ztrát či ponížení. Vzdorujeme.li, avšak jsme stejně poraženi, čeká nás složité období plné intrik.  Porazíme-li ho, budeme úspěšní, pokud nepolevíme v péči o dobré výsledky.

Lev v kleci či v okovech vyjadřuje porážku, ztrátu respektu, významné ohrožení pracovní pozice. Také může značit vítězství, avšak jen nakrátko, ale upozorňuje i na zneužívání moci. Krmení zuboženého lva v kleci, může upozorňovat na duševní nepohodu plynoucí ze zlých kroků, podvůdců či trestné činnosti, které povedou ke zhroucení. Vyhublý lev často upozorňuje na přeceňování vlastních sil. Obecně se dá říci, že často jde o rozkoly a rozchody, často kvůli nedůslednosti, pasivitě či nespolehlivosti.

Lev ve snu mladé ženy naznačuje muže v blízkosti, který by se rád stal jejím milencem. Máme-li lva na své straně, máme na své straně někoho vlivného, nejčastěji se jedná o politika. Osedláme-li si lva, měli bychom lépe vycházet s opačným pohlavím, především na pracovišti či v rámci svých pracovních projektů. Hladíte-li lva, musíte být obezřetní!

Utíkáme-li před lvem, pronásleduje nás naše svědomí. Řev lva, ze kterého jde strach, je především varování pro ambiciózní ženy. Obecně však platí, že spokojený lev ve snu ženy je touhou mít po boku zdatného muže s vlivem. To pro mladé muže pro změnu lvice ve snu znamená, že je čeká vztah, ale s dominantní ženou.

Spící spokojený lev je znakem zdravého osobního růstu a posilování vlivu. Zabijete-li spícího lva, zmaříte většinu svých dobrých šancí, šlapete si po štěstí, a hlavně zbytečně hazardujete! Pokojný lev obklopený jinými zvířaty značí jen ty nejlepší možné dohody. Jakákoli akce lvů a tygrů nabádá k opatrnosti, protože naznačuje například, že z přátel se stanou nepřátelé, z výhodných obchodů se vyklube pěkný podfuk (nezdar), z bohatých se mohou stát chudí a celá řada dalších neblahých změn.