Ženich viděný ve snu je často potvrzením stability
Symboly a děje, které se nám promítají do snů, jsou děje „bez ladu a skladu“, prostě bez cenzury mozku, který je ve spánku tak trochu vypnutý. Funguje jen v omezeném režimu, aby si mohl odpočinout, a tak řada funkcí vůbec nezasahuje do samotného děje snu. Dokonce se dá říci, že nám ukazuje, jak by mozek fungoval, kdybychom měli nedostatek podnětů, neměli jsme dostatečnou schopnost učit se a ještě jsme k tomu měli třeba poruchu soustředění.

Dnes se podíváme na ženicha, co nám ve snu sděluje. Je jisté, že trochu jiný význam má pro muže, jiný pro ženy, ale jiný má pro děti, askety či člověka ve stresu. Důležitou roli samozřejmě také hraje nálada, únava, zda je místnost, ve které spíme, vyvětraná, není-li v pokoji přetopeno a v neposlední míře hraje důležitou roli také poslední jídlo před spaním, množství pozřeného alkoholu, kávy či vykouřených cigaret.

Ženich ve snu, který je šťastný a spokojený většinou značí dobré životní podmínky, o které je důležité odpovědně pečovat, aby se před námi otevírala šťastná budoucnost, pokud budeme i nadále pilní a svědomití. Ženich při obřadu, při kterém vládne příjemná atmosféra, vypovídá o stabilizaci většiny procesů okolo nás (ty, které s námi přímo souvisí). Také poukazuje na správný čas, kdy jsme dozráli k nějakému rozhodnutí na základě zkušeností, vzdělání a dalších informací.

Je-li viděn bez nevěsty, čeká nás úspěch a záleží na nás, jak s ním naložíme. Vyjadřuje také novou životní etapu. Hádáme-li se s ním, někdo nás velice nepříjemně překvapí.

Hledáme-li nějaký obecný příměr, pak je výstižný tento: Kdo si počká, ten se dočká.

-lz-