Díky nové knize Debordelizace vztahů od Ivo Tomana si můžete vylepšit i ty své
O vztahy musíme pečovat, to je dávno známá věc. Nevíte, jak na to? Určitě vám pomůže patnáctá kniha v pořadí od známého autora Ivo Tomana s názvem Debordelizace vztahů. Do současné doby se převážně autorsky zabýval osobním rozvojem, prodejem, marketingem, motivacemi, sebedůvěrou či cestou za úspěchem. Vše ale nakonec vždy skončilo stejně u vztahů.

„V mojí předposlední knize Kurvítka v hlavě byla kapitola Kurvítka mezilidských vztahů, na toto téma jsem sesbíral a sepsal tolik materiálu, že jsem se rozhodl vztahům věnovat celou přednášku i knihu,“ popisuje vznik nejnovějšího knižního počinu přední český odborník na zdravé motivování lidí.

Kniha je určena všem bez rozdílu věku a pohlaví. „Nikdo z nás nežije jako naprostý poustevník, proto jsou vztahy součástí našich životů, ať chceme nebo ne. Myslím, že si tam každý najde něco, co mu pomůže pochopit tuto složitou oblast našich životů,“ říká Ivo Toman.

Knižní novinka se věnuje tématu o toxických lidech. Má je ve svém okolí každý z nás, problém je, že je často nepoznáme na první pohled.  A když už je poznáme, je pozdě, protože náš život je s nimi provázaný. Máme s nimi dítě, je to náš nadřízený v práci, sourozenec nebo dokonce rodič. Toxičtí lidé přitahují problémy do života nejen sobě, ale i svému okolí. „Příkladem mohou být lidé, kteří jen berou a nic nedávají, vyžírky, které vás vysávají a dále negouši, u kterých je ´vždy vše špatně a nic nefunguje´, narcisté zahledění do sebe, dále pak násilní či nenásilní tyrani nebo třeba lidé hysteričtí či na něčem závislí nebo psychopati,“ upřesňuje podobu toxických lidí uznávaný mentor.

Řešením, jak se těchto lidí zbavit, je útěk. Ne vždy je to však možné. S toxickými lidmi nelze vyjednávat, od nich je třeba prchnout nebo dát v práci výpověď. Tyto lidi totiž „nevyléčíte“, musíte je odstranit ze svého života – tzv. debordelizovat.  Někdy to však není možné, protože toxický člověkem je váš nadřízený nebo člen rodiny. A i na tento problém má Ivo Toman ve své knize radu: „Pokud už s nimi musíte žít, naučte se, jak jednat s toxickými lidmi. Veďte si písemné záznamy. Nedávejte jim záminky, neříkejte jim citlivé informace a buďte zdvořilí. A hlavně nesnažte se je změnit. Je chybou myslet si, že jim nějak domluvíte, oni se zastydí a začnou se lépe chovat. To nefunguje.“

Velkým problémem v mezilidské komunikaci je často způsob řešení problémů či neshod.  „To, jak lidé řeší vztahové problémy, vyvolává další velké problémy. Jdeme hledat řešení na internet a tam najdeme spoustu názorů a rad, které jsou líbivé, módní, avšak nefungují. Kupříkladu že mnoho hádek poškozuje vztah. Vůbec to tak nemusí být. Někteří se hádkám vyhýbají a jiní si to vyříkají. Musí to však vyhovovat oběma partnerům. Počet hádek neurčuje, zda se rozejdou. I spokojené páry na sebe občas křičí. Důležitější je kultura hádek, tedy způsob, jak se hádáte,“ vysvětluje autor řady knižních bestsellerů.

Není také tak úplně pravda, že společné zájmy pár stmelují, to často neplatí, jelikož záleží na tom, jak se přitom k sobě chováte. Pokud při společném táboření jeden druhého stále kritizujete, společný koníček manželství neprospívá. „Moje partnerka miluje procházky a nesnáší běh. Já naopak. Pokud by mne moc nutila chodit na procházky a já ji běhat, pak by to náš vztah rozhodně nestmelovalo,“ radí Ivo Toman z vlastní zkušenosti.

Nedá se však říct, že byl nějaký problém v mezilidské komunikaci nejčastější. Těch problémů je celá řada a vzájemně se kombinují. Když jsme sami, trápí nás osamělost. Když s někým žijeme, začne se projevovat naše povahové vlastnosti a zvyky, které jsou nekompatibilní s tím druhým. Snažíme se hloupě trumfovat nad druhými, tím, že je upozorňujeme na jejich chyby. „Velkým problémem je, že neumíme naslouchat, protože lidé si mluvením uspořádávají myšlenky, dělají si pořádek v hlavě, a pokud jim to jiní neumožňují, začne odcizení,“ varuje držitel prestižního ocenění Osobnost vzdělávání dospělých.

Knihu Debordelizace vztahů zakoupíte na: www.knihcentrum.cz  nebo u všech dobrých knihkupců.

Fotogalerie