Terapeutický přístup zvaný Tandem má opravdu široké pole
O postavení a roli psychoterapie v současné hektické době se začíná více a více diskutovat, proto vám dnes přinášíme rozhovor s psychoterapeuty, kteří pracují v tandemu. Jak na danou otázku nahlíží a jaký terapeutický přístup jim je blízký, jsme se zeptali Šárky Dořičákové a Reného Pastrňáka.

Můžete představit ideu Tandem terapie?

Po dlouholeté zkušenosti z oblasti sociální pomoci, odborného poradenství jsme pochopili, že dobrý terapeut musí mít široký přesah mimo klinickou praxi. Poznali jsme mnoho lékařů, psychologů a dalších klinických pracovníků, jejichž kompetence končila medikací, či u dveří jejich ordinace.

Psychoterapeut v Tandem terapii musí mít mnohem širší  pole působnosti, nemůže pracovat jen s klientem, ale také s jeho nejbližšími a dalšími signifikantními osobami, protože pracuje v týmu, ve schématu. To považujeme za nejdůležitější, jelikož farmaky zklidněná bezradná matka samoživitelka je bezradnou samoživitelkou i po propuštění z hospitalizace. Mnohdy takový klient propadne jak sociálním sítem, tak vlastním týmem. Tandem terapie pracuje s mikrosystémem a přesahem do sociálních souvislostí, tím se stává velmi účinná.

Proč muž a žena? Proč osoba se znevýhodněním a zdravá?

Když jsme se poprvé potkali, nenapadlo nás, že spojíme vlastní zkušenosti do rozvoje zajímavého, inovativního přístupu v psychoterapii. V psychoterapeutických intervencích jsme začali spolupracovat a zjistili jsme, že máme podobný pohled na svět a účinnost terapie v naší dvojici zintenzivňujeme.

Proč muž a žena? Z genderového či sexuálního hlediska je dobré mít v terapii zastoupena obě pohlaví. Ve své praxi se setkáváme s problematikou homosexuality, zneužití či znásilnění a je dobré, když jeden z terapeutů je konejšivější.

A proč znevýhodněný člen terapeutického týmů?

Proč ne? René před 7 léty přišel o zrak, a přesto začal znovu pracovat a působit i na psychoterapeutickém poli. Mnoho klientů pak intervenci od takto znevýhodněné osoby bere stravitelněji, než od zdravého odborníka, který nic nezažil.  To potvrzují i psychiatři. Tandem terapie v praxi tak realizuje ideální příklad inkluze tj. začleňování znevýhodněných zpět nejen do práce, ale do velmi odborné práce.

V čem se lišíte od jiných psychoterapeutických přístupů?

V tandem terapii si uvědomujeme nutnost reflektovat vývoj a změny ve společnosti např. změna role muže a ženy ve vztazích, stres a konzum v široké společnosti a z toho plynoucí poruchy. Do naší terapie integrujeme vybrané psychoterapeutické směry tak, ať jsme efektivní a intervence jsou krátké a dynamické. Pracujeme s úkolováním, mikrosystémem v ekosociálním přístupu, to nás odlišuje od klinické praxe v bílém oděvu, který sám o sobě zastrašuje.

Proč bych měla zvolit právě Vás?

Naši práci neovlivňují zdravotní pojišťovny, farmaceutická lobby, a proto klienty léčíme
a pomáháme tak, aby se nevraceli a neměli strach z flashbacků, nepotřebujeme si vytvářet portfolio na půl podléčených pacientů, kteří se jako dobří holubi stále vracejí.

Jaké máte zkušenosti - kompetence, vzdělání?

René má bezmála 20 let zkušeností v oblasti sociální práce, sociálních službách a krizové intervenci, 11 let pracuje jako supervizor, působí však také na Slezské univerzitě v Opavě v rámci  Poradenského a kariérního centra. Vystudoval poradenství v sociální práci a v postgraduálním studiu se věnoval celoživotnímu vzdělávání včetně výcviku psychoterapie.

V psychoterapii využívá především integrovanou psychoterapii a systemický přístup, prvky dramaterapie, arteterapie a psychogymnastiky.

Šárka má dlouholetou praxi v sociálních službách a ve zdravotnictví, zejména s krizovou intervencí, práci s traumatem, paliativní péči a provázením klienta a jeho rodiny. Je absolventka Pražské vysoké školy psychosociálních studií, nyní univerzitním pedagogickým pracovníkem. Společně s Reném vede psychoterapeutický výcvik v Integrované psychoterapii na Ostravské univerzitě.