Praha v boji se suchem využije průsakovou vodu
Praha v rámci svého klimatického závazku a udržitelného rozvoje způsobu života města začne pro splachování komunikací a zvlhčování vzduchu v letních měsících v centru metropole využívat průsakovou vodu ze své kolektorové sítě. První čerpací zařízení napojené na podzemní rezervoár na průsakovou vodu vzniklo pod Uhelným trhem. Naplnění jedné cisterny o objemu 8 m3 trvá pouhých 15 min.

Do pražské kolektorové sítě se od jejího vybudování dostává značné množství průsakové vody, kterou je nutné trvale odčerpávat. Průsaková voda z pražského podzemí je v této lokalitě bez dalšího využití přečerpávána do Vltavy, a tak byl hledán způsob, který by efektivně využil tohoto zdroje vody. „Dle Českého hydrometeorologického ústavu je letošní vývoj srážek horší než v předchozích dvou letech. Sucho a hospodaření s vodou není již zdaleka tématem jen pro venkov. I v Praze se musíme začít chovat maximálně hospodárně v nakládání s vodou. Zařízení je schopno za 15 minut naplnit cisternu o objemu 8 m3. Voda v souladu se svým rozborem je využitelná pro splachování ulic a chodníků centra města, může být použita pro zalévání zeleně nedalekého okolí.” říká náměstek primátora Petr Hlubuček.

V prostoru pod náměstím Na Uhelném Trhu se v hloubce 30 m nachází podzemní rezervoár na průsakovou vodu, který je dostatečně velký na to, aby se voda z něj dala po vyčerpání využít. Zařízení je schopno zachytit až 100 m3 vody. Hl. m. Praha v loňském roce uvolnilo v souladu se Strategií adaptace na klimatické změny prostředky na vybudování čerpací technologie, která umožňuje zachycenou vodu vyvést na povrch a plnit jí cisterny Pražských služeb.

„Praha se může pochlubit největší kolektorovou sítí v Evropě, tvořící infrastrukturu moderního města, která umožňuje efektivní vedení sítí i jejich opravy bez zbytečného rozkopávání povrchu komunikací. Smysluplné a plně ekologické nakládání s přebytečnou vodou z kolektorů, která by jinak končila ve Vltavě, samozřejmě vítám," prohlásil starosta Prahy 1 a předseda dozorčí rady společnosti Kolektory Praha, a.s. Petr Hejma.

„Laboratorní rozbor vody prokázal její nezávadnost a vhodnost pro splachování ulic a zalévání zeleně,” říká předseda představenstva Kolektorů Praha Petr Švec.

„Projekt je příkladnou spoluprací městských firem v environmentální oblasti. Průsaková voda z kolektorů bude dále a smysluplně využívána v kropicích a zametacích vozech Pražských služeb, které pracují převážně v centrálních částech Prahy v rámci strojního čištění. Pražské služby tak pokračují v ekologických aktivitách, které přispívají k ochraně životního prostředí v metropoli,” říká generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

Obdobné zařízení plánuje instalovat společnost Kolektory Praha, a.s. společně s radnicí Prahy 3 v lokalitě Havlíčkova náměstí, odkud je dojezdová vzdálenost pro Prahu 2 a Prahu 3. V této lokalitě navíc za průsakovou odpadní vodu Kolektory Praha, a.s. platí nemalé stočné, voda se přečerpává do kanalizačního systému.

Fotogalerie