Úplatky v soukromých firmách ohrožují jejich existenci
Korupce a úplatkářství patří k nejničivějším a nejsložitějším fenoménům každé doby. Přes národní i mezinárodní úsilí se stále jedná o velký a nebezpečný problém a žádný sektor není zcela imunní. V mnoha organizacích se dodržování férových pravidel stává stále důležitějším principem jejich fungování. Respektování zákonů a pravidel, například v souvislosti s ochranou dat a informací, v prevenci proti praní špinavých peněz a dalším negativním projevům, by mělo účinně zabránit i právním rizikům a ochránit firmu a její značky a produkty. Každý ví, že není možné zcela vymýtit fenomén úplatků a korupce, ale aktivním přístupem lze neetickému nebo nezákonnému chování významně předcházet.

Společnost Luca Prague s.r.o. nabízí firmám na českém trhu, kromě jiného, přípravu a certifikaci systému protikorupčního řízení ISO 37001 a její majitel pan Roberto Di Cursi nám k danému tématu poskytl krátký rozhovor.

Firemní poradenství děláte již řadu let. Proč jste se rozhodl propagovat právě protikorupční systém řízení?

Role nezávislého poradce a konzultanta může někdy vypadat bizarně. Mnoho schůzek a kontaktů, často bez jakéhokoliv konkrétního obsahu, je časově náročnou, a ne vždy efektivně fungující realitou. Na druhé straně získáváte přehled a univerzální znalost o situaci na trhu v konkrétním oboru a mnohdy mohou být taková setkání dobrým a zajímavým zdrojem inspirace. To se stalo, když jsem se sešel s představiteli společnosti RINA (www.rina.org), která se dlouhodobě a takřka po celém světě zabývá certifikačními procesy včetně nastavování vnitrofiremních kodexů, opatření a pravidel v boji proti úplatkářství a dalším projevům korupce a neetického chování. Tato společnost je oficiální autoritou, která je oprávněna poskytovat a administrovat implementaci standardizační normy známé pod názvem ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System. Efektivita a propracovanost těchto norem na mě velmi pozitivně zapůsobila a myšlenka nabídnout službu zaměřenou na prevenci proti úplatkářství byla pro mě novou motivací k detailnímu studiu přímo u společnosti RINA. Pro mě s jednoznačným výsledkem. Rád bych se podílel na větší informovanosti české podnikatelské komunity o možnostech a výhodách získání této certifikace.

Jak to funguje?

ISO 37001 definuje rozumné a přiměřené zásady, postupy a kontrolní nástroje v souvislosti s riziky úplatkářství, kterým různé obchodní organizace čelí. Pomáhá jim předcházet a odhalovat je a samozřejmě přichází s konkrétními opatřeními, jak případné projevy korupce řešit. Po ukončení první certifikace je nutné sledovat všechny důležité procesy a v dalších dvou letech musí certifikační autorita provést následné kontroly, jejichž cílem je ověřit funkcionalitu nastavené metodiky a kontrolních nástrojů a opatření. Domnívám se, že i když v dnešní době není certifikovaný systém řízení proti úplatkářství ze zákona povinný, může představovat hodnotu, která může zlepšit celkový úspěch společnosti.

A jaká je vaše role?

Díky dlouhodobým zkušenostem a absolvovanému tréninku mohu a chci pomáhat firmám s implementací certifikačního procesu. A nejenom to. Jsem schopen firmám, které již certifikaci v této oblasti mají poradit, zdali je v souladu se všemi potřebnými standardy a metodikami, případně navrhnout, jak jejich stávající systém doplnit, aktualizovat a zefektivnit, aby odpovídal současným požadavkům a trendům.

Co tím podnik získává?

Anti-Bribery Management System je univerzálním, mezinárodním standardem, který dotváří kvalitní podnikatelské prostředí a chrání dobrou pověst firmy. Je také jasným signálem pro další obchodní partnery, jak privátní, tak z veřejného sektoru a vlastně přináší ne nevýznamnou konkurenční výhodu spočívající ve vyšším ratingu jakékoliv organizace, která přijme pravidla této certifikace. Znamená i dobrou vizitku pro vlastníky, akcionáře i vrcholný management, kteří tímto způsobem prokazují svůj závazek bojovat proti úplatkářství a korupci.

Máte-li zájem se dozvědět více informací, můžete se bezplatně zúčastnit semináře, který se koná 5. března v Praze na Vinohradech- invitation-agenda.

Detaily a registraci najdete na www.lucaprague.eu

 

Fotogalerie