S 1. ledem přichází eNeschopenka!
Účinnost novely zákona o nemocenském pojištění byla schválena a vyhlášena ve sbírce zákonů a bude účinná od 1. ledna 2020 s výjimkou některých ustanovení. Praktičtí lékaři si nejsou jistí, zda je systém eNeschopenka dostatečně připraven na ostré spuštění. Obávají se, že nepřinese zjednodušení, ale jen více práce.  Neschopenka v papírové podobě bohužel úplně nezmizí lékaři budou muset psát do časti vytištěného formuláře kontroly či změny vycházek. Elektronické zpracování přesto podle ČSSZ má přinést zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, tedy pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti, lékaři a zaměstnavateli. Ukáže tedy až čas, co čeká všechny zúčastněné po zavedení diskutovaných změn.

Jednou ze změn, kterou tato novela přináší, je zavedení tzv. eNeschopenky, což je povinný elektronický postup při informování o dočasné pracovní neschopnosti a karanténě.

Zjednodušený výčet vybraných změn zákona o nemocenském pojištění v souvislosti eNeschopenkou:

  • hlášení pracovní neschopnosti zahájené po 1. lednu 2020 již bude probíhat elektronickou formou;
  • informaci o vzniku pracovní neschopnosti bude zaměstnavatel dostávat, resp. ověřovat elektronicky přímo od ČSSZ;
  • zaměstnanec je nadále povinen neprodleně informovat zaměstnavatele o své dočasné pracovní neschopnosti (např. telefonicky, e-mailem);
  • v případě neschopnosti zahájené před 31. prosincem 2019 (včetně) se bude postupovat podle dosavadní právní úpravy, tj. včetně papírového formuláře s tím, že pracovní neschopnost zahájená tímto režimem bude v tomto režimu také ukončena.

Zdroj: ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.