Ten, kdo dokáže přijmout kritiku, může dojít dále
Umíme-li přijmout kritiku, snadněji se posunujeme vpřed! Filosofové říkají, že pro život v pravdě potřebujeme pořádný kus odvahy a věřte, že bez přípravy a odvahy nezvládneme ani přímou komunikaci. V některých zemích jako je například Holandsko či Spojené státy Americké se přímá komunikace, tedy i kritika, považuje za ctnost. Řada zemí, které jsou poznamenané kolektivizací kultur se kritika a otevřená komunikace považuje spíše za nevhodnou, dokonce až nežádoucí. Komunikace dodnes zde vládne spíše vyhýbavá a zpravidla vynechává slůvko či předponu „ne“, ale to díky chybně přejatým vzorcům západního chování, ale třeba i určitým poruchám osobnosti. Mají k tomu také tendence lidé s nízkým sebevědomím, nebo až příliš zdvořilí jedinci.

Přímá komunikace je setkání dvou vnitřních prostředí, která jsou vždy jedinečná, kdy následně dojde k jejich konfrontaci. Přijmeme-li to jako feedback, jsme hned o krok dál před tím druhým. S trochou tréninku tváří v tvář se nám bude mnohem snadněji reagovat na konstruktivní kritiku a rozhodně se snadněji budeme posunovat vpřed. Budeme i lépe odolávat navztekaným šéfům, kteří nejdou k meritu věci a zarputile prosazuji svůj názor, stejně tak k váženým autoritám, ale i k sobě sama. Trénink nám pomůže i snadněji uznávat své vlastní chyby, což nebývá vždy jednoduché, ale dává to nové šance se rychleji vracet do čela.

Trénink nepřímé komunikace – zkuste bleskově reagovat na svého nadřízeného či kolegu, dosaďte jakoukoli osobu, se kterou se setkáte tváří v tvář.

  • Váš návrh se mi nelíbí.
  • Chci jiný úkol
  • Špatně pracujete.
  • Ten nápad není dobrý.
  • To se mýlíš.
  • Nesouhlasím.
  • Nechci to dělat.

Podaří-li se vám do minuty ke každému konstatování vymyslet 3 reakce, jste dobří, 2 reakce jsou stále ještě dobré, jen aby byly faktické, 1 reakce už je málo, ale ještě máte šance, ale ne vždy. Zareagujete-li jen na některé výroky či dokonce žádné, neuspějete ani, kdyby proti vám stál slabší jedinec, ani v jen málo významných situacích…

Doporučení: Trénink nepřímé komunikace by mě být pravidelný. Individuální ostrá konfrontace postačí jednou za měsíc a jako bonus byste si měli jednou za čas dopřát i skupinový trénink, kde budete mít šanci pozorovat i reakce těch druhých.

Lenka Žáčková / Integrace 3P, z.s.